Lokalita Košice
Email
Image

Vaše ponuky

 

Vaše ponuky

 

Život prináša aj zmeny, alebo situácie, ktoré je potrebné preklenúť, preto ak nezvládate starostlivosť o  svojho miláčika skúste nájsť napríklad pomoc s venčením, pomoc s dočasnou starostlivosťou, prípadne ho darujte niekomu kto má viac času ako momentálne máte vy. NIE JE TO HANBA, NIE JE TO NEZODPOVEDNOSŤ! Hanbou a nezodpovenosťou je odniesť psíka do lesa, alebo ho vyhodiť z auta niekde ďaleko, aby sa už nevedel vrátiť.
Preto sme tu s priestorom v ktorom sa snažíme predísť takýmto situáciám.