Lokalita Košice
Email
Image

Služby

Image

CaniBond

PROFESIONÁLNY VÝCVIK RODINNÝCH PSOV

Našim hlavným cieľom je naučiť ľudí komunikovať so psami, porozumieť ich potrebám a šíriť osvetu ohľadom potreby vedieť svojho psa vždy maximálne ovládať. Za najväčší problém dnešnej doby považujeme rozhodne neschopnosť majiteľa porozumieť svojmu psovi a jeho znížene schopnosti ovládať ho v každej situácii. Je až paradoxom, že psi žijú po našom boku už viac ako 10 000 rokov a stále im tak málo rozumieme.

Intenzívny výcvikový pobyt - Boot Camp

Individuálne výcvikové lekcie s majiteľom

ON-LINE výcvikové lekcie


Túžba založiť výcvikové centrum pre psov a ich majiteľov tak vznikla ako odpoveď na stále sa zhoršujúcu situáciu v psíčkarskej spoločnosti a ako snaha postupne to meniť. Názov našeho centra je odvodený od dvoch slov: Canis = pes (lat.) a Bond = puto (angl.). Spojenie týchto dvoch slov je pre nás ako synonymum toho, o čo sa snažíme. Pomôcť ľuďom vytvoriť si s ich psom silné puto založené na vzájomnom porozumení, dôvere, láske a rešpekte. Práve toto slúži ako pilier pre štastné súžitie psa a človeka.

Adresa prevádzky
Cestice 34, 04471 Cestice

Odkazy:

Galéria

Google