Lokalita Košice
Email
Image

Služby

Image

Kynologický klub Anička

Kynologický klub Anička Košice je najstarším kynologickým klubom na Slovensku. V súčasnosti je jeho právna forma občianske združenie. KK Anička Košice vytvára svojim členom podmienky pre voľnočasové aktivity, najmä výcvik psov a tréning psích športov.

Klub organizuje odborné semináre aj rôzne podujatia ako skúšky a preteky, ktorých sa zúčastňujú aj pretekári z iných klubov na Slovensku ako aj zo zahraničia.


Adresa prevádzky
Korešpondenčná adresa: 

Poštová 20, P. O. BOX B/20
040 01 Košice, Slovenská Republika

Odkazy:

Galéria

Google