Lokalita Košice
Email
Image
Image

PROVET

Veterinárna klinika Provet  bola zriadená v roku 2010 s cieľom ponúknuť  chovateľskej verejnosti veterinárne služby so zameraním na psov, mačky, drobné  a exotické zvieratá. Priestorové a prístrojové vybavenie nám umožňuje poskytovať pre chovateľskú verejnosť  značný rozsah diagnostických a terapeutických zákrokov na jednom mieste. S postupným rozširovaním prístrojového vybavenia sa rozsah ponúkaných služieb bude naďalej rozširovať.
Adresa prevádzky
Juhoslovanská 2, 040 13  Košice (sídl. Ťahanovce)
Odkazy:

Galéria

Google